Marknadsföring & försäljning

kunder starta egetAtt marknadsföra sitt företag och skaffa kunder kan var lite knivigt ibland och många småföretagare tycker att det är en av de största utmaningarna. Marknadsföringen handlar till stor del om att bygga relationer och att lära känna dina kunder men också dina konkurrenter. Det är en viktig del i företagandet och något du hela tiden måste arbeta aktivt med, både innan start och även sen när företaget kommit igång. Du måste göra en marknadsplan som beskriver ditt företags marknadsföring och försäljningsmål och hur ditt företag planerar att nå dessa mål. Även om du inte måste göra en skriftlig marknadsföring är det alltid bra att ha saker och ting nerskrivna och inte bara i huvudet. Här listar vi sju steg till en bra marknadsplan:

 • Vad vill du sälja och vem vill du sälja till? Vad har dina tilltänkta kunder gemensamt? Hur vill du att andra ska uppfatta ditt företag?
 • Lär dig mer om hur marknaden ser ut för dina produkter
 • Precisera din målgrupp och var så konkret som möjlig
 • Vad är det du erbjuder dina kunder? Hur ska du skilja dig från andra och vad ska kunderna förknippa just med dig?
 • Dina mål. Formulera vad du vill uppnå på både lång och kort sikt?
 • Utforma hållbara strategier
 • Följ upp alla marknadsföringsaktiviteter och justera när du ser vilket som ger det bästa resultatet

Det finns många vägar att nå ut till dina potentiella kunder och det kan vara lite svårt att veta vilken väg som är bäst för dig och ditt företag. I nystartade företag är det ofta ekonomin som avgör vilken typ av marknadsföring man ska använda. Men det är en viktig bit i ditt arbete så hoppa inte över den utan välj i så fall alternativ som inte kostar så mycket. Här är några tips på olika marknadsföringskanaler:

 • starta egetPersonlig försäljning i t.ex. en butik
 • Direktreklam i form av säljbrev via e-post eller vanlig post
 • Annonser på internet
 • Telemarketing
 • Annonsplatser genom sponsringsaktiviteter
 • Tidningsannonser
 • Sociala medier
 • PR (publicitet i media)
 • Annonspelare
 • Radio/TV reklam
 • Utställningar och mässor

Hjärtat i alla företag är givetvis försäljningen. Ingen försäljning – inga intäkter. Med en bra marknadsplan, säljstrategi och duktiga säljare kan ett företag nå hur långt som helst. Idag inser fler och fler företagare att man måste kunna sälja sin idé, tjänst, produkt men framförallt sig själv. Trots att det finns säljtips, säljtekniker och säljargument att tillgå är det de som först och främst tror på sin produkt och arbetar långsiktigt som säljer bäst. En viktig del är också att bygga upp bra relationer med kunderna då det är konstaterat att vi gärna köper av människor vi tycker om, inte bara produkten vi tycker om.