Hållbart företagande

starta eget hållbart företagandeMed hållbart företagande menar man att ett företag förenar miljöhänsyn, lönsamhet och socialt engagemang. Att minska den negativa påverkan på miljön och spara på de egna resurserna är två saker som hållbart företagande handlar om. Det skapar dessutom nya affärsmöjligheter genom att du använder ditt företags resurser mer effektivt och förbättrar din konkurrenskraft. Att använda och utnyttja sina resurser på ett smart sätt innebär att tänka på konsekvenserna och att du samtidigt minskar ditt företags kostnader. Hur kan du göra för att minska den negativa miljöpåverkan? Kan du kanske ha en videokonferenser istället för jobbresor? Se över avfallshantering och energiförbrukning är också exempel på hållbart företagande. Så stor som efterfrågan är nu på hållbara produkter har den aldrig varit och den växer ständigt. Kan du visa att du har en hållbar idé/produkt är det en stor konkurrensfördel. Det kan till exempel vara att du importerar rättvisemärkta varor/produkter, att de tjänster du erbjuder påverkar miljön mindre än dina konkurrenters eller att du kanske gör en samhällsinsats på orten där du har ditt företag. Hållbart företagande har öppnat upp nya affärsmöjligheter och idag säljs en del tjänster som tidigare levererades som produkter. Ett exempel är att man går med i en bilpool istället för att man köper en egen bil eller att man inte köper cd-skivor utan istället lyssnar på streamad musik online. Här har vi sammanställt en lista på grundläggande område för ett hållbart företagande.

 • Ett bra ledarskap
 • Arbetsmiljön och god hälsa
 • Öka trivsamheten med ett bra arbetsklimat
 • Mångfald för med sig en mängd vinster
 • Höjd arbetsglädje med jämställdhet
 • Intresse av arbetsvillkoren
 • Stödja de mänskliga rättigheterna
 • Minskad klimatpåverkan
 • Effektiv resursanvändning
 • Minska företagets utsläpp
 • Skydda den naturliga miljön
 • Lyssna på konsumenterna
 • Samhällsengagemang
 • Öppenhet

Ett hållbart företagande vinner både ditt företag och dina kunder på.