Bolagsformer

 

Det är också något man behöver fundera på innan man kör igång med sitt företag. Vilken typ av bolag passar mig och min produkt/tjänst bäst? Det är kanske inte helt lätt men här nedan berättar vi lite mer om de olika.

Enskild näringsverksamhet

bolagsform starta eget

När du har en enskild näringsverksamhet är det du själv som privatperson som driver ditt företag. Du har också ansvar för företaget och du är personligt ansvarig för att skulder betalas och att avtal hålls. Även om du är personligt ansvarig måste du ändå ha företagets ekonomi separerad från din privata. I en enskild näringsverksamhet finns det inga krav på startkapital och i de flesta fall inte heller några krav på att ha en revisor som granskar verksamheten. Det kan ändå vara bra att ha en ekonomisk rådgivare. Du kan ha anställda men inte din maka eller make. Arbetar ni båda i företaget får ni dela på vinsten och det är samma regler för sambor med gemensamma barn. Ditt personnummer blir företagets identitetsbeteckning och vill du kan du registrera ditt företag hos Bolagsverket. Det är inte nödvändigt med en registrering där men gör du det har ditt företagsnamn skydd i länet där du är registrerad. Det finns några andra tillfällen när det kan behövas att ditt företag är registrerat hos Bolagsverket. Det är om företaget deltar vid offentliga upphandlingar eller om det bedriver en viss verksamhet som kräver tillstånd.

Aktiebolag

När du ska starta ett aktiebolag krävs det idag minst 50 000 kronor i aktiekapital. Ett aktiekapital kan bestå av antingen pengar eller någon form av egendom som kan vara till nytta för företaget. Går ditt företag i konkurs kan du riskera att förlora det insatta kapitalet. Som aktieägare och sittande i företagets styrelse eller kanske rent av VD i företaget har man ett större ekonomiskt ansvar om man missköter sitt uppdrag. En grundregel i ett aktiebolag är att alla AB ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Ett undantag finns och det är att små aktiebolag inte behöver ha en revisor. Detta avtal kallas för ett bolagsavtal. Ett aktiebolag måste registreras hos Bolagsverket och före registreringen måste du skriftligen besluta om att starta ditt företag. Detta görs i ett särskilt dokument som kallas för stiftelseurkunden. När ditt företag är registrerat på Bolagsverket erhåller du företagets organisationsnummer och namnet blir skyddat i hela landet.

Handelsbolag

Om du vill starta och driva företag tillsammans med en kompanjon kan ni starta ett handelsbolag. I ett handelsbolag måste man vara minst

två ägare, så kallade bolagsmän. Som ägare i ett handelsbolag räknas man inte som anställd men man kan ha anställd personal. När man registrerar sitt bolag hos Bolagsverket får företaget sitt organisationsnummer. Namnet på ett handelsbolag blir, liksom enskild näringsverksamhet, skyddat i det län som företaget registreras i. Före man registrerar sitt handelsbolag är det viktigt att ni som bolagsmän avtalar om att driva ett handelsbolag. För att ni ska komma ihåg hur ni beslutat om arbetsfördelning, hur vinsten eller förlusten ska fördelas och vad som ska hända om en av bolagsmännen vill lämna bolaget är det klokt att göra det skriftligt. Precis som i enskild näringsverksamhet finns det inga krav på startkapital i handelsbolag utan ni bestämmer själv hur mycket ni vill investera och sätta in i företaget. Ni som bolagsmän har gemensamt inflytande och företräder handelsbolaget. Ni är dessutom solidariskt ansvariga för att företagets skulder betalas och att avtal hålls. Om någon/några av bolagsmännen är ett företag måste handelsbolaget ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Skulle det vara så att man inte har några krav på revisor kan det ändå vara bra att ha en ekonomisk rådgivare.

Kommanditbolag

Det gäller samma för ett kommanditbolag som för ett handelsbolag, dock med några undantag. Först och främst är den största skillnaden att en så kallad komplementär – en av bolagsmännen – är ansvarig för alla företagets skulder. De andra bolagsmännen, så kallade kommanditdelägare, och som bara gör en kapitalinsats, ansvarar endast för den gjorda kapitalinsatsen i företaget. Därför måste den insatsen registreras hos Bolagsverket.

Ekonomisk förening

Är man minst tre medlemmar kan man bilda en ekonomisk förening. Meningen med en sådan är att medlemmarna ska ha en ekonomisk nytta av sin förenings verksamhet. Varje medlem har då som regel en röst vid föreningens stämmor. De betalar en insats och vanligen också en årlig medlemsavgift. I en ekonomisk förening har medlemmarna inte något personligt ansvar för föreningens skulder och åtaganden utöver sin egen insats. Missköter däremot de som sitter i styrelsen sina uppdrag kan de bli personligt ansvariga. Innan verksamheten kan starta måste en ekonomisk förening registreras hos Bolagsverket och den erhåller då sitt organisationsnummer och får sitt namn skyddat i hela landet. Det är medlemmarna själv som skriver stadgarna för föreningen. Alla ekonomiska föreningar måste ha en revisor men är det mindre föreningar behöver inte revisorn vara auktoriserad eller godkänd utan det räcker med att hon eller han är ekonomiskt kunnig.

Registrering av bolaget

När du har valt vilken bolagsform som passar dig och ditt företag ska du registrera ditt företag. Registreringen till Skatteverket är avgiftsbelagd och storleken på avgiften varierar beroende på vilken bolagsform du väljer. Registreringsavgiften betalas samtidigt som anmälan skickas in. Anmälan av registrering till såväl Bolagsverket och Skatteverket kan göras på en gemensam webbplats som heter verksamt.se. När ditt företag är registrerat är det viktigt att komma ihåg att skicka in en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan du få information om hur du fyller i denna anmälan.