Affärsplan

När du väl bestämt dig för att köra igång och starta ett eget företag är det bra att börja göra upp en affärsplan. En affärsplan är viktig att göra och den ska beskriva hur affärsidén ska genomföras och även vilket som är verksamhetens mål. En bra affärsplan behöver inte var speciellt krånglig att skriva men är nog så viktig.

affärsplan starta egetNågra viktiga anledningar till att en affärsplan är bra att göra:

 • Den kan vara bra att ha i framtiden när det kan kännas tungt och motigt och därmed hjälpa dig hålla motivationen uppe.
 • Den visar om du verkligen kan tjäna pengar på din idé.
 • Du får fram vad du kommer att behöva hjälp med genom att bli varse om dina mindre starka sidor.
 • De eventuella problem du stöter på kan du lösa redan innan du kommit igång.
 • Affärsplanen är ett viktigt underlag när du ska sälja in din idé till investerare, banker, myndigheter, leverantörer och kunder.

Här kommer några saker som en bra affärsplan bör innehålla:

 • Affärsidén

Beskriv kortfattat din tjänst/produkt, vem kunden är och varför de ska handla av dig.

 • Om dig

Sälj in dig själv. Berätta kort om din bakgrund, personliga egenskaper, erfarenheter, ditt nätverk osv. Denna punkt kan vara viktig att ha med främst när man ska visa upp sin affärsplan för eventuella banker och investerare.

 • Tjänst/Produkt

Beskriv mer detaljerat vad som utmärker just din tjänst/produkt. Vilka är fördelarna? Satsar du på lågpris eller kvalité? Hur ska en eventuell tillverkning och distribution fungera? Berätta om framtidsplanerna för hur du kan utveckla din affärsidé. Kommer du att vidareutveckla till andra städer eller kanske till utlandet? Ska ditt sortiment utökas med fler tjänster och produkter än de du har idag?

 • Marknad/kunder

Hur ser din tjänst/produkts marknad ut idag? Är det en växande marknad? Hur är prisbilden och hur mycket och ofta handlar kunderna? Hur ska du nå ut till dina kunder och vem är dina kunder – företagare eller privatpersoner? Har du klara kunder redan?

 • Konkurrenter

Beskriv dina konkurrenter. Vilka är deras svagheter och styrkor gentemot dina? Fråga runt bland din familj, vänner och bekanta om deras åsikter om dina konkurrenter.

 • Marknadsföring/försäljning

Hur ska du skaffa kunder och hur ska du göra för att synas? Logga, trycksaker och visitkort? Hemsida eller webbshop? Ska du ha återförsäljare eller endast sälja själv? Hur mycket har du tänkt att din tjänst/produkt ska kosta? Med tävlingar och säljkampanjer kan du få extra fart på försäljningen.

 • Företagsform

Vilken företagsform ska du välja? Enskild firma, aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag? Skriv ner även det i din affärsplan.

 • Lokal/utrustning

Varifrån ska du driva verksamheten? Behöver du kontor och lager? Har du några behov av inventarier och maskiner?

 • Ekonomi/budget

Beskriv ditt uppskattade penningflöde, dina kostnader och dina intäkter.

Resultatbudget – dina uppskattade intäkter och kostnader på årsbasis

Likviditetsbudget – En plan för ditt företags kassaflöde.

Kapitalberäkning – Gör en uppskattning på ditt kapitalbehov.

 • Finansiering

Ska du finansiera själv eller med hjälp av myndigheter och banker? Kan du få några bidrag och i så fall vilka?

 • Mål

När har du tänkt starta ditt företag? Var är du längre fram i tiden? Om t.ex. ett, fem eller tio år? Kommer du att ha några anställda då eller kommer du fortfarande vara en enmansfirma?

 • SWOT-analys

SWOT står för strength, weaknesses, opportunities och threats. Alltså vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns i och mot ditt företag? Skriv ner dessa och hur du sen tänker lösa dina eventuella svagheter och hot och även hur du tänker ta tillvara på dina styrkor och möjligheter.

Detta är punkter som är bra att följa så mycket som möjligt när man skriver sin affärsplan. Man behöver dock inte bara ha en affärsplan utan kan anpassa den till de olika ändamålen. Man kan alltså göra en lite formellare och tråkig variant till banker och myndigheter men en kanske lite mer tuff och vågad till investerare. Ditt mål är ju att sticka ut och inte bara vara en i mängden så tveka inte att vara personlig och visa att just du är rätt person att lyckas med ditt företagande.